← Powrót

Dostęp do formularza

Aby uzyskać dostęp do formularza, osoba z rolą INST_ADM (uczelnie) lub INST_NAUK_ADM (instytuty) powinna nadać osobie odpowiedzialnej za wypełnianie formularza rolę INST_PR_SPR.

Po nadaniu wspomnianej roli, w menu pojawi się zakładka „Sprawozdania\Dane uzupełniające na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej”, wówczas można formularz pobrać i przejść do edycji.