← Powrót

Import umów międzynarodowych z pliku xls do Części 2 sprawozdania z działalności uczelni

Istnieje możliwość wprowadzenia danych do Części 2 formularza poprzez import z zewnętrznego pliku w formacie xls.

Główne założenia importu:

 • Import możliwy tylko z pliku xls o strukturze zgodnej z szablonem eksportowanym pobranym z systemu POL-on.
  • Eksport dostępny poprzez opcję w prawym górnym rogu zestawienia INFORMACJI O PODJĘTEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ (przycisk XLS pojawia się gdy na zestawieniu prezentowana jest przynajmniej jedna Umowa/Porozumienie) lub na podstawie pobranego szablonu pliku szablon importu - dział ii.
 • Import danych z pliku powoduje całkowite wymazanie danych w formularzu i zastąpienie ich danymi z pliku. Import ma charakter całościowy, a nie przyrostowy.
 • Poszczególne wiersze pliku podlegają walidacji

Przykładowy scenariusz importu pliku - wariant inicjalny

 1. Wywołaj formularz sprawozdania. Część 2 - współpraca międzynarodowa
 2. Kliknij przycisk «Importuj»
 3. Wskaż lokalizację przygotowanego uprzednio pliku importowego zgodnego ze zdefiniowanym szablonem

(Szablon importu xls - dział 2)

 1. Potwierdź operację
 2. Zweryfikuj stan formularza po zaimportowaniu

Przykładowy scenariusz importu pliku - wariant z edycją danych

 1. Wywołaj formularz sprawozdania. Część 2 - współpraca międzynarodowa
 2. Wyeksportuj dane przy użyciu przycisku «XLS» dostępnego w prawym górnym rogu zestawienia (Przycisk dostępny gdy na zestawieniu prezentowana jest przynajmniej jedna Umowa/Porozumienie)
 3. Dokonaj edycji pliku poprzez zmianę istniejących wierszy lub dodanie nowych
 4. Kliknij przycisk «Importuj»
 5. Wskaż lokalizację edytowanego uprzednio pliku importowego
 6. Potwierdź operację
 7. Zweryfikuj stan formularza po zaimportowaniu