← Powrót

Często zadawane pytania

Ankieta EN-1


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czy planowane jest uwzględnienie rekrutacji na semestr letni w przyszłej ankiecie EN-1?

Nie jest planowane zwiększenie częstości zbierania danych objętych ankietą EN-1. Wyniki ewentualnej rekrutacji znajdą swoje odzwierciedlenie podczas kolejnego importu danych do Ogólnopolskiego Wykazu Studentów.

Co zrobić w przypadku gdy uczelnia nie prowadziła naboru na żadnym kierunku danej formy studiów?

Możliwe jest wysłanie formularza pustego (nie posiadającego wierszy określających kierunki).
Wysłanie pustego formularza oznacza, że uczelnia nie przeprowadziła rekrutacji na żaden kierunek studiów.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Jak poprawić dane w przesłanej już Ankiecie EN-1?

W celu zwrócenia ankiety do korekty należy skierować zgłoszenie do Ministerstwa (jako zgłoszenie merytoryczne).

W ankiecie brakuje kierunku. Co zrobić?

Jeżeli w ankiecie brakuje kierunku można go dodać bezpośrednio do ankiety za pomocą przycisku „Dodaj kierunek” lub „Dodaj kierunek gdy nie uruchomiono studiów„. Szczegóły można znaleźć tutaj

Reguły pobierania i prezentacji kierunków studiów znajdują się tutaj