← Powrót

Zamów raport

Użytkownik po określeniu zakresu danych w raporcie poprzez użycie dostępnych filtrów wybiera przycisk/ opcję „Zamów raport”.
Jeśli użytkownik zamawia raport z poziomu modułu, wówczas wyświetla się okno eksportu danych pozwalające wybrać:

  • format pliku z raportem (o ile dostępny jest więcej niż jeden)
  • określić zakres danych w pliku:
    • wszystkie rekordy (liczba rekordów)
    • bieżąca strona (liczba rekordów)
    • rekordy od-do

Po określeniu zakresu danych w raporcie i zatwierdzeniu użytkownik otrzymuje komunikat:

  • jeśli raport został zlecony po raz pierwszy, bądź w ciągu ostatnich 2 dni nie został wygenerowany identyczny raport:

„Dziękujemy za przesłanie zlecenia na wygenerowanie raportu.
Wyślemy mail z informacją, jak tylko raport zostanie wygenerowany.
Lista zleconych i wygenerowanych raportów znajduje się w MOJE RAPORTY.”

Przy tej opcji użytkownik może komunikat zamknąć, ale też ma opcję przejścia do zestawienia Moje raporty.

  • jeśli raport z identycznymi kryteriami już istnieje, wówczas użytkownik jest informowany o tym fakcie:

„Raport 'Nazwa raportu' z identycznymi kryteriami został wygenerowany dnia data” W tym przypadku użytkownik ma możliwość pobrania istniejącego raportu, bądź zamówienia raportu ponownie.

Po wygenerowaniu raportu, do użytkownika zostaje wysłany mail informujący go o możliwości pobrania zamówionego raportu.

Raporty do momentu usunięcia dostępne są do pobrania na zestawieniu Moje raporty.