← Powrót

Usuń raport

Użytkownik w każdej chwili może usunąć raport, korzystając z operacji Usuń dostępnej na zestawieniu Moje raporty w przypadku wygenerowanych przez siebie raportów.

Dodatkowo w systemie jest ustawiony czas ważności raportu, który wynosi 30 dni dla każdego raportu od momentu jego wygenerowania. Po upływie tego czasu raport zostaje automatycznie usunięty i przestaje być widoczny na liście raportów dostępnych do pobrania.