← Wstecz

Opis efektów

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 22

Opis działań popularyzatorskich

Nazwa Czy wymagane Komentarz
OPIS Nie Treść opisu działań popularyzatorskich – tekst lub załącznik

Dane podstawowe opisu efektów

Nazwa Czy wymagane Komentarz
OPIS Nie Opis efektów – tekst lub załącznik

Patenty i prawa ochronne

Możliwe wskazanie danych z systemu (moduł Patenty i dokonania > Patenty i prawa ochronne)

Wdrożenia

Możliwe wskazanie danych z systemu (moduł Patenty i dokonania > Wdrożenia)

Efekty praktyczne

Możliwe wskazanie danych z systemu (moduł Patenty i dokonania > Efekty praktyczne)

Konferencje

Możliwe wskazanie danych z systemu (moduł Działalność upowszechniająca naukę > Konferencje)

Publikacje

Możliwe wskazanie danych z systemu (system Polska Bibliografia Naukowa(PBN))