← Wstecz

Jednostka realizująca

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
Jednostka liderNieZnacznik określający czy jednostka realizująca projekt jest liderem projektu. (Tak/Nie)
Jednostka wnioskującaNieZnacznik określający czy jednostka jest jednostka wnioskująca o przyznanie środków na realizację projektu naukowego. (Tak/Nie)
Typ jednostki wnioskującejTak (warunkowo)Typ jednostki wnioskującej (wartości słownikowe) Wymagane w przypadku gdy jednostka wnioskująca o projekt
Rola jednostki naukowej w zarządzaniu projektemTakRola jednostki naukowej w zarządzaniu projektem (wartość słownikowa)

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 21
~~Dane jednowski (wybranie z listy lub dodanie nowej) – poniższe dane konieczne przy dodawaniu nowej jednostki~~Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 14
Rodzaj jednostkiTak (warunkowo)Rodzaj instytucji/jednostki (wartość słownikowa)Wymagany w przypadku jednostek spoza systemu
Nazwa jednostkiTak (warunkowo)Nazwa jednostki Wymagaa w przypadku jednostek spoza systemu
REGONTak (warunkowo)Regon instytucji/jednostkiWymagany w przypadku jednostek polskich spoza systemu
NIPTak (warunkowo)NIP instytucji/jednostkiWymagany w przypadku jednostek polskich spoza systemu
KRSNieKRS instytucji/jednostki
Adres jednostki (wybranie z listy lub dodanie nowej) – poniższe dane konieczne przy dodawaniu nowej jednostki
Kraj Tak (warunkowo)Kraj (wartość słownikowa)Wymagany w przypadku jednostek spoza systemu
MiejscowośćTak (warunkowo)Nazwa miejscowości Wymagany w przypadku jednostek spoza systemu
PocztaTak (warunkowo)PocztaWymagany w przypadku jednostek polskich spoza systemu
Kod pocztowyTak (warunkowo)Kod pocztowyWymagany w przypadku jednostek spoza systemu
UlicaNieNazwa ulicy
Numer domuTak (warunkowo)Numer domuWymagany w przypadku jednostek spoza systemu
Numer lokaluNieNumer lokalu
~~UMOWA~~
Data zakończenia umowyTakData zakończenia obowiązywania umowy

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 8
Data zawarcia umowyTakData zawarcia umowy umowy

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 7
Środki własneTakKwota określająca środki własne przeznaczone przez jednostkę realizująca na zrealizowanie projektu w ramach danej umowy [PLN]

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 9
Przyznane środki finansoweTakŚrodki finansowe ogółem przyznane jednostce naukowej na realizację danego projketu w ramach danej umowy. UWAGA: W przypadku projektu realizowanego przez więcej niż jedną jednostkę naukową, jednostka naukowa przedstawia tylko środki finansowe na zadania objęte umową realizowane w tej jednostce

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 5
Koszty poniesioneNieKoszty poniesione na realizację projektu naukowego przez jednostkę realizującą w ramach umowy [PLN]

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 9
Instytucja finansującaTakInstytucja finansująca, z którą została zawarta umowa

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 12
Numer umowyTakNumer zawartej umowy

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 6
Podziała środków na poszczególne lata realizacji projektuNiePodział dotyczy takich danych jak:
- środki ogółem przyznane na realizację projektu
- środki wydane (koszty poniesione)
- środki finansowe ogółem przyznane jednostce na realizację projektu

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 5
Środki finansowe ogółem przyznane jednostce na realizaję projektuNieŚrodki finansowe ogółem przyznane jednostce na realizaję projektu, jako suma środków przyznanych jednostce w ramach wszystkich umów [PLN]
~~KONSORCJUM~~
Nazwa konsorcjumTak (warunkowo)Nazwa konsorcjum

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 14
Wymagane w przypadku gdy istnieje konsorcjum
Informacje dodatkoweNieInformacje dodatkowe o konsorcjum - opis