← Wtecz

Dane podstawowe

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
Notatki dodatkoweNieNotatki dodatkowe opisujące projekt naukowy
Słowa kluczoweTakSłowa kluczowe określające projekt naukowy

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 23
Tytuł projektuTakTytuł projektu naukowego

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 2
Środki finansowe ogółem przyznane na realzację projektuTak (warunkowo)Środki finansowe ogółem przyznane na realizację projektu jako suma środków przyznanych dla poszczególnych instytucji lub jednostek współrealizujących projekt naukowy

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 3
Wartość wymagana i możliwa do wprowadzenia w przypadku jednostki będącej liderem projektu
Rodzaj projektuTakRodzaj projektu (wartość słownikowa)

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 19
ProgramTak (warunkowo)Nazwa programu lyb przedsięwzięcia, w ramach którego projekt jest finansowany (wartość słownikowa)

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 13
Wymagane podanie jeśli w słowniku dla wskazanego rodzaju projektu istnieją zdefiniowane programy
Nazwa programuTak (warunkowo)Inna nazwa programu.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 13
Określana w przypadku gdy Program = Inny program (brak wartości w słowniku)
Podprogram/edycja/konkursTak (warunkowo)Identyfikator podprogramu edycji/konkursu, w ramach którego realizowany jest projekt (wartość słownikowa)

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 13
Wymagane wskazanie jeśli dla wybranego programu istnieje w słowniku podprogram (konkurs/edycja itp.)
Kierownik projektuNieMożliwe jest wskazanie, iż projekt nie posiada kierownika. W przeciwnym wypadku konieczne jest wskazanie osoby z listy (pracownicy, studenci, doktoranci) lub dodanie nowej osoby

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 4
Status projektuTakStatus projektu naukowego:
- W trakcie realizacji
- Zakończony - niezrealizowany
- Zakończony - zrealizowany

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 15
Klasyfikacja GBAORD - rozdziałTakIdentyfikator klasyfikacji GBAORD, w obszarze którym realizowany jest projekt (wartość słownikowa)

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 16
Klasyfikacja GBAORD - podrozdziałTakIdentyfikator pod klasyfikacji GBAORD, w obszarze którym realizowany jest projekt (wartość słownikowa)

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 16
Liczba wykonawcówNieLiczba wykonawców (osób), biorących udział w realizacji projektu
Numer projektuTakNumer projektu naukowego

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 1
Termin zakończenia realizacji projektuTakTermin zakończenia realizacji projektu naukowego

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 11
Data rozpoczęcia realizacji projektuTakData rozpoczęcia realizacji projektu naukowego

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 10
StreszczenieTak Streszczenie osiągniętych wyników (cel badań nauowych lub prac rozwojowych, opis najważniejszych osiągnięć, w tym o wykorzystaniu praktycznym uzyskanych wyników) - (załącznik lub tekst)

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 23
Obszar wiedzyTakWartość słownikowa -Lista zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie obszarów wiedzy,

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 17
DziedzinaTakDziedzina nauki/Dziedzina sztuki, w ramach której projekt jest realizowany. Wartość słownikowa -Lista zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie obszarów wiedzy,

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 17
DyscyplinaTakDyscyplina nauki/Dziedzina artystyczna, w ramach której projekt jest realizowany. Wartość słownikowa -Lista zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie obszarów wiedzy,

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 18
Instytucja finansującaTakIdentyfikator jednostki finansującej – możliwość wybrania z listy (słownik) lub wpisanie ręczne nazwy. Możliwe określenie więcej niż jednej instytucji finansującej.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 12
Inna nazwa instytucji finansującejTak (warunkowo)Inna nazwa jednostki finansującej

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie Systemu Informacji o Nauce pkt 5 ppkt 12
Określana w przypadku gdy Instytucja finansująca = Inna instytucja finansująca