Projekty naukowe

Szkolenie

Część "teoretyczna" szkolenia OPI PIB dotyczącego Projektów naukowych

Filmy szkoleniowe:

Wprowadzenie teoretyczne:

  • Odcinek 1 (13:04) Podstawy prawne dotyczące funkcjonowanie modułu naukowych
  • Odcinek 2 (20:17) Przyjęty w systemie sposób implementacji modułu oraz zakres wprowadzanych

Zastosowania praktyczne:

  • Odcinek 1 (23:20) Logowanie i przeglądanie wykazu projektów. Edycja danych podstawowych projektu. Edycja danych kierownika projektu
  • Odcinek 2 (22:31) Obsługa danych instytucji i jednostek realizujących projekt. Wskazywanie publikacji będących efektem realizacji projektu
  • Odcinek 3 (24:17) Wskazywanie pozostałych elementów będących efektem realizacji projektu. Dodawanie nowego opisu projektu. Import opisu z OSF, dopisywanie się do projektu