← Powrót

Weryfikacja i zatwierdzenie projektu


W zestawieniu istnieją projekty:

  • zaimportowane z ankiety jednostki,
  • pobrane z systemu OSF,
  • pobrane z NCBiR

które wymagają weryfikacji (sprawdzenia czy pobrane dane są prawidłowe) oraz akceptacji do opublikowania.


Projekty te nie są prezentowane na zestawieniu ogólnodostępnych systemu.

W celu weryfikacji konieczne jest uzupełnienie brakujących informacji oraz korekta ewentualnych błędów. Korekta możliwa jest po przejściu do szczegółów projektu.

Zatwierdzenie projektu wiąże się ze zmianą jego statusu na „Zatwierdzone”. Po zatwierdzeniu projekt staje się ogólnodostępny.

Reguły przyjęte przy imporcie danych:

  1. W przypadku gdy numer projektu powtarza się dla różnych jednostek przyjmujemy, iż są to jednostki współrealizujące. Projekt zapisywany jest jeden raz w relacji z różnymi jednostkami.
  2. W przypadku gdy przy imporcie spełniona jest reguła 1 i występują konflikty danych w wartościach: tytuł projektu, termin zakończenia, nazwa programu, kierownik projektu błędne wartości (w których wystąpił konflikt) nie są importowane.
  3. W przypadku gdy kierownik znajduje się w bazie systemu tworzymy relacje pomiędzy osobami
  4. W przypadku, gdy kierownika nie ma w bazie (PESEL) dodajemy nową osobę na podstawie importowanych danych.