← Powrót

Wyszukaj dane pełnotekstowo

Wyszukiwanie pełnotekstowe - Pełny tekst do 250 znaków. Wyszukiwanie odbywa się na podstawie występowania poszczególnych wyrazów niezależnie. Podanie wartości w cudzysłowie „ ” spowoduje wyszukanie dosłowne ciągu wyrazów. Istnieje również możliwość wyszukiwania za pomocą operatorów logicznych oraz meta znaków, takich jak przedstawione w tabeli:


tabela pochodzi ze strony: http://software.com.pl/wp-content/uploads/2010/07/Hibernate-Search-API-tabela-1.jpg ;

Obecnie brane są pod uwagę takie pola jak:

 • Tytuł projektu
 • Numer projektu
 • Notatki dodatkowe
 • Opis efektów > Dane podstawowe
 • Działania popularyzatorskie
 • Streszczenie tekst
 • Streszczenie plik
 • Klasyfikacja i podklasyfikacja GBAORD
 • Rodzaj projektu
 • Program, w ramach którego prowadzony jest projekt
 • Nazwa podprogramu/edycji/konkursu
 • Aktualny kierownik
 • Instytucja finansująca
 • Instytucja realizująca, współrealizująca (Nazwa, adres)
 • Nazwa konsorcjum
 • Słowa kluczowe
 • Publikacja > tytuł
 • Publikacja > Autor
 • Pozostali kierownicy
 • Patenty > nazwa
 • Patenty > opis
 • Wdrożenia > nazwa
 • Wdrożenia > opis
 • Efekty praktyczne > nazwa
 • Efekty praktyczne > opis