← Powrót

Pobieranie projektów z NCBiR

Scenariusz:

Przypadek dostępny z poziomu zestawienia Projekty naukowe

  1. Wywołanie akcji „Importuj projekt(y) z bazy NCBiR”
  2. Wyszukanie projektu lub projektów na liście
  3. Wybranie projektu lub projektów do zaimportowania do wykazu. System doda projekty do zestawienia projektów jednostki.
  4. Przejście do szczegółów projektu (z zestawienia Projekty naukowe)
  5. Uzupełnienie brakujących informacji
  6. Zatwierdzenie projektu (zakładka Dane podstawowe → akcja Zatwierdź dane) przejdź do szczegółów scenariusza

Wyjaśnienia

Projekty z NCBiR

- Projekty przekazane do systemu POL-on przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do systemu przekazane zostały projekty realizowane w ramach programów:

Nazwa programu
AAL ERA NET SMARTGRIDS JPND 3
Blue Gas ERA NET SUSFOOD JU ARTEMIS
Blue Gas II ERA NET TRANSCAN LIDER
BONUS - 185 ERA NET TRANSPORT II M-ERA.NET
BRIDGE CLASSIC ERA NET TRANSPORT III PANDA 2
CORNET ERA-CAPS PBiWP-III etap
CuBR I ERA-NET+ CORE ORGANIC PLUS POLLUX
DEMONSTRATOR BIO-INFO ERA-NET-OLAE+ Polsko-Berliński
DEMOSTRATOR TECH EUREKA Polsko-Japoński
ENIAC EUREKA 2 Polsko-Niemiecki
ERA NET BIOENERGY EUROSTARS Polsko-Tajwański
ERA NET CHIST-ERA I FENCO-NET-2013 Polsko-Turecki
ERA NET Chist-Era II GO_GLOBAL.PL II Program „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”
ERA NET ERA-MIN GRAF-TECH Program „Patent Plus - wsparcie patentowania wynalazków”
ERA NET E-Rare-2 INNOLOT Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
ERA NET EuroNanoMed II INNOMED Projekty strategiczne 1/2014
ERA NET IB 2 INNOWACJE SPOŁECZNE RID
ERA NET Infect-Era INNOWACJE SPOŁECZNE II SPIN-TECH
ERA NET MARTEC II JPI AMR Teaming
ERA NET NEURON II JPI HDHL DEDIPAC KH V4 Japonia
ERA NET RUS PLUS JPND 2 Współpraca Polska-RPADodanie projektów

- Z poziomu wyszukiwarki projektów NCBiR, można dodać jeden bądź wiele projektów naukowych, których wnioski zostały złożone do NCBiR. W celu dodania projektu należy oznaczyć wybrane wiersze poprzez kliknięcie w checkboxa obok tytułu projektu i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Scenariusz zatwierdzenia projektu dostępny tutaj.

Przykładowe wyniki wyszukiwarki