← Powrót

Planowane modyfikacje w module

Na stronie znajdują się projekty nowych funkcjonalności dla modułu. Ich zaprezentowanie ma na celu zebranie Państwa opinii przed planowanym wdrożeniem ich w systemie oraz przygotowanie Państwa na zmiany w jego funkcjonowaniu.