← Powrót

Opis modułu

Moduł dostarcza danych o realizowanych krajowych i międzynarodowych projektach obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe niezbędnych do oceny zespołów badawczych.Wymagane role

  • INST_PROJEKTY_NAUKOWE_ADM - Pracownik jednostki zarządzający projektami naukowymi
  • INST_PROJEKTY_NAUKOWE_PODGLAD - Pracownik jednostki z dostępem do podglądu danych projektów naukowych
  • MIN_PROJEKTY_NAUKOWE - Pracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania projektów naukowych