Pracownicy - aktualne podejście do warunków zatrudnienia

Historia

Do wersji 6.10 system POL-on zezwalał na wprowadzenie wyłącznie jednych warunków zatrudnienia w danym okresie. Wprowadzenie kolejnych warunków zatrudnienia automatycznie kończyło poprzednie warunki z datą o dzień wcześniejszą, niż data początku obowiązywania nowych warunków. Okres zatrudnienia był sumą okresów warunków zatrudnienia, nie było w nim przerw - okresów bez aktywnych warunków zatrudnienia. Opisany historyczny stan został przedstawiony na poniższym diagramie:

Na diagramie kolorem czerwonym oznaczono zatrudnienie, kolorem niebieskim kolejne warunki zatrudnienia.


Aktualne podejście do definicji zatrudnienia w systemie POL-on

Od wersji 6.10 system POL-on umożliwia:

  • wprowadzenie kilku warunków zatrudnienia aktywnych równocześnie
  • obsługę przerw w warunkach zatrudnienia (np. w sytuacji, gdy osoba zatrudniona na stanowisku raportowanym w systemie zostaje na pewien czas oddelegowana na stanowisko, którego nie raportuje się w systemie); umożliwia to również raportowanie zatrudnienia sprzed 2011 roku bez konieczności uzupełniania warunków zatrudnienia
  • ręczne kończenie warunków zatrudnienia – w aktualnym podejściu dodanie nowych warunków nie kończy istniejących warunków, użytkownik jest zmuszony robić to ręcznie (system nie decyduje czy i ew. które warunki zakończyć)

Stan aktualny zilustrowany jest poniżej:

Na diagramie kolorem czerwonym oznaczono zatrudnienie, kolorami niebieskim i zielonym kolejne warunki zatrudnienia.

Przykładowo, pracownik zatrudniony jest na pełen etat na stanowisku adiunkta i w tym samym czasie na część etatu na stanowisku inżynieryjno-technicznym.


Jednocześnie w imporcie masowym zostały dodane unikalne identyfikatory dla zatrudnienia i warunków zatrudnienia. Pozwala to na:

  • dokładną identyfikację warunków i zatrudnienia w przypadku, gdy pracownik ma dwie umowy z tą samą datą początkową
  • korektę okresu zatrudnienia
  • korektę okresu obowiązywania warunków zatrudnienia

Szczegółowy opis dostępny jest na stronie https://polon.nauka.gov.pl/polon/dokumentacja-masowego-importu-danych