Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pracownicy:start [2015/10/15 09:06]
prodzik
pracownicy:start [2018/12/06 06:29] (aktualna)
pnowek
Linia 1: Linia 1:
 ====== Pracownicy ====== ====== Pracownicy ======
  
-<panel type="​warning"​ title="​Opis modułu dostępny w poprzedniej wersji pomocy"​ subtitle=""​ icon="​glyphicon glyphicon-home">​ 
-https://​polon.nauka.gov.pl/​dokuwiki/​doku.php/​pracownicy/​start 
-</​panel>​ 
  
 <panel type="​info"​ title="​Szkolenie"​ subtitle=""​ icon="​glyphicon glyphicon-blackboard">​ <panel type="​info"​ title="​Szkolenie"​ subtitle=""​ icon="​glyphicon glyphicon-blackboard">​
-{{:​szkolenia:​Pracownicy 14_10_2015.pdf|Część "​teoretyczna"​ szkolenia OPI PIB dotyczącego Pracowników}}+ 
 +{{:​szkolenia:​pracownicy_29_03_2018.pdf|Część "​teoretyczna"​ szkolenia OPI PIB dotyczącego Pracowników}} 
 + 
 +[[https://​polon.nauka.gov.pl/​polon/​filmy-szkoleniowe|Filmy szkoleniowe]]:​ 
 + 
 +Wprowadzenie teoretyczne:​ 
 +  * [[https://​youtu.be/​8u-f8EFa9Hk|Odcinek 1]] (28:​12) ​ Podstawy prawne: Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawa o stopniach i tytułach naukowych 
 +  * [[https://​youtu.be/​TYVGkdC09rk|Odcinek 2]] (28:​59) ​ Podstawy prawne: ustawa o zasadach finansowania nauki i rozporządzenie o nadawaniu kategorii naukowej  
 +  * [[https://​youtu.be/​lfsR0Gdt0hI|Odcinek 3]] (32:​27) ​ Rozwiązania przyjęte w systemie POL-on - moduł "Wykaz pracowników"​  
 +  * [[https://​youtu.be/​p8X0ZWPadDU|Odcinek 4]] (20:​35) ​ Rozwiązania przyjęte w systemie POL-on - moduł "​Ankieta jednostki",​ przekształcenie jednostki  
 + 
 +Zastosowania praktyczne:​ 
 +  * [[https://​youtu.be/​X5JZUw0NCZw|Odcinek 1]] (26:​02) ​ Interfejs użytkownika - pomoc, wykaz pracowników i dane osobowe  
 +  * [[https://​youtu.be/​ZpkGKyDfVGw|Odcinek 2]] (27:​00) ​ Interfejs użytkownika - stopnie i tytuły oraz zatrudnienie  
 +  * [[https://​youtu.be/​0QUv12us5rA|Odcinek 3]] (27:​35) ​ Interfejs użytkownika - zatrudnienie ciąg dalszy, funkcje kierownicze i minima kadrowe  
 +  * [[https://​youtu.be/​nhVznLhDrfM|Odcinek 4]] (24:​11) ​ Interfejs użytkownika - oświadczenia,​ dyscypliny badawcze i kary  
 +  * [[https://​youtu.be/​RRe4xV5usq0|Odcinek 5]] (29:​24) ​ Interfejs użytkownika - raporty  
 </​panel>​ </​panel>​
  
Linia 18: Linia 32:
   * [[pracownicy:​reguly:​start|Reguły]]   * [[pracownicy:​reguly:​start|Reguły]]
   * [[pracownicy:​przydatne_informacje:​start|Słowniki]]   * [[pracownicy:​przydatne_informacje:​start|Słowniki]]
 +  * [[pracownicy:​wyjasnienia:​start|Wyjaśnienia]]
 </​panel>​ </​panel>​
-<panel type="​info"​ title="​Aktualności"​ subtitle="​Ostatnie zmiany"​ icon="​glyphicon glyphicon-info-sign">​ 
-W nowej wersji oprogramowania o numerze 6.5 wdrożone zostały zmiany: 
-  * Udostępnienie zakładki ze szczegółową historią zatrudnienia;​ 
-  * Zarządzanie funkcjami pełnionymi w jednostce z poziomu jednostki, a nie metryczki osobowej pracownika, jak dotąd; dodatkowo umożliwione zostało dodawanie funkcji dla osób spoza wykazu pracowników;​ 
-  * Mechanizm przenoszenia kadr pomiędzy jednostkami (przejęcie jednostek). Funkcjonalność ta wymagana jest między innymi przy obsłudze procesu likwidacji jednostek (rola INST_LIKWIDATOR) 
-  * Udostępnienie zakładki "Stan zatrudnienia w zadanym okresie"​ dla MNiSW 
  
- +<panel type="info" title="​Powiązane obszary"​ subtitle=""​ icon="​glyphicon glyphicon-random"> 
-\\ \\  +  * [[ankieta_jednostki:start|Ankieta jednostki za lata 2013-2016]]
-<TEXT align="right">​[[https://​polon.nauka.gov.pl/​wersje-systemu|Przejdź do wersji systemu POL-on]]</​TEXT>​+
 </​panel>​ </​panel>​
 </​col>​ </​col>​
Linia 73: Linia 81:
   * [[pracownicy:​model:​minimum_kadrowe:​start|Minimum kadrowe]]   * [[pracownicy:​model:​minimum_kadrowe:​start|Minimum kadrowe]]
   * [[pracownicy:​model:​dzialalnosc_B_R:​start|Działalność B+R]]   * [[pracownicy:​model:​dzialalnosc_B_R:​start|Działalność B+R]]
 +  * [[pracownicy:​model:​kary:​start|Kary]]
  
  
Linia 81: Linia 90:
 </​grid>​ </​grid>​
  
 +<panel type="​info"​ title="​Nowe oświadczenia pracownicze - w przygotowaniu"​ subtitle=""​ icon="​glyphicon glyphicon-blackboard">​
 +W związku z wejściem w życie Konstytucji dla nauki i przepisów ją wprowadzających,​ do systemu POL-on została dodana możliwość rejestracji danych pracowniczych związanych z prowadzeniem działalności naukowej wymaganych przez nową ustawę.
  
 +[[pracownicy:​nowe_oswiadczenia:​start|Nowe oświadczenia pracownicze]]
 +
 +</​panel>​