To jest stara wersja strony!


Pracownicy

Opis modułu dostępny w poprzedniej wersji pomocy

Aktualności

Ostatnie zmiany

W nowej wersji oprogramowania o numerze 6.5 wdrożone zostały zmiany:

  • Udostępnienie zakładki ze szczegółową historią zatrudnienia;
  • Zarządzanie funkcjami pełnionymi w jednostce z poziomu jednostki, a nie metryczki osobowej pracownika, jak dotąd; dodatkowo umożliwione zostało dodawanie funkcji dla osób spoza wykazu pracowników;
  • Mechanizm przenoszenia kadr pomiędzy jednostkami (przejęcie jednostek). Funkcjonalność ta wymagana jest między innymi przy obsłudze procesu likwidacji jednostek (rola INST_LIKWIDATOR)
  • Udostępnienie zakładki „Stan zatrudnienia w zadanym okresie” dla MNiSWProjekt

Model logiczny