Pracownicy

Szkolenie

Część "teoretyczna" szkolenia OPI PIB dotyczącego Pracowników

Filmy szkoleniowe:

Wprowadzenie teoretyczne:

  • Odcinek 1 (28:12) Podstawy prawne: Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawa o stopniach i tytułach naukowych
  • Odcinek 2 (28:59) Podstawy prawne: ustawa o zasadach finansowania nauki i rozporządzenie o nadawaniu kategorii naukowej
  • Odcinek 3 (32:27) Rozwiązania przyjęte w systemie POL-on - moduł „Wykaz pracowników”
  • Odcinek 4 (20:35) Rozwiązania przyjęte w systemie POL-on - moduł „Ankieta jednostki”, przekształcenie jednostki

Zastosowania praktyczne:

  • Odcinek 1 (26:02) Interfejs użytkownika - pomoc, wykaz pracowników i dane osobowe
  • Odcinek 2 (27:00) Interfejs użytkownika - stopnie i tytuły oraz zatrudnienie
  • Odcinek 3 (27:35) Interfejs użytkownika - zatrudnienie ciąg dalszy, funkcje kierownicze i minima kadrowe
  • Odcinek 4 (24:11) Interfejs użytkownika - oświadczenia, dyscypliny badawcze i kary
  • Odcinek 5 (29:24) Interfejs użytkownika - raporty

Projekt

Model logiczny

Nowe oświadczenia pracownicze - w przygotowaniu

W związku z wejściem w życie Konstytucji dla nauki i przepisów ją wprowadzających, do systemu POL-on została dodana możliwość rejestracji danych pracowniczych związanych z prowadzeniem działalności naukowej wymaganych przez nową ustawę.

Nowe oświadczenia pracownicze