← Powrót

Raportowanie zatrudnień archaicznych, trwających do chwili obecnej

System POL-on na mocy prawa zbiera informacje począwszy od 2011-10-01.
W przypadku sporej części pracowników zatrudnienie trwa od daty poprzedzającej datę graniczną do POL-on. Począwszy od wersji 6.10 systemu istnieje możliwość raportowania zatrudnienia bez pokrywających je warunków. Warunki są wymagane od daty granicznej. Aby wprowadzić pracownika zatrudnionego od roku 2009 należy:

  • Dodać nowe zatrudnienie. Pierwsze zatrudnienie zawsze wprowadzane jest razem z warunkami - zakładamy, że jeżeli pracownik w ogóle nie ma warunków zatrudnienia, nie należy go wprowadzać do systemu. Po wprowadzeniu zatrudnienie domyślnie jest na okres identyczny, jak warunki zatrudnienia.

  • Następnie można dokonać korekty okresu zatrudnienia ustawiając datę początku zatrudnienia na 2009 rok. Korekta okresu zatrudnienia nie ma wpływu na datę początku obowiązywania warunków zatrudnienia:

  • Można potem dodawać kolejne warunki zatrudnienia pracownika, w szczególności mogą to być warunki równoległe w czasie (równoległa umowa w tej samej jednostce) lub kolejne warunki, niekoniecznie z zachowaniem ciągłości w czasie (np. uczestnictwo w projekcie, pełnienie funkcji administracyjnej, urlop macierzyński itp):