← Powrót

Raportowanie pracownika z przerwami w warunkach zatrudnienia

Pracownik jest zatrudniony w jednostce od 2009 roku na pełen etat. Od 2009 roku miał kilka umów, przy czym dopiero umowa podpisana w październiku 2010 roku jest zgodna z zapisami aktualnie obowiązującej ustawy. Zgodne z ustawą umowy pracownika to:

  • czas określony od 2010-10-01 do 2012-09-30
  • czas określony od 2012-10-01 do 2014-09-30
  • czas nieokreślony od 2014-10-01

Ponadto w 2013 roku na sześć miesięcy w okresie od 2013-03-01 do 2013-08-31 pracownik został przydzielony do projektu i nie prowadził działalności akademickiej, ani badawczo-rozwojowej. W związku z tym w tym okresie nie powinien mieć aktywnych warunków zatrudnienia w POL-on.

Poniżej opis jak wprowadzić takiego pracownika do systemu. Sytuacja początkowa to brak raportowanej osoby w systemie.

  • Najpierw należy dodać nowego pracownika Wprowadzamy pierwszą umowę jaką dysponuje jednostka, tj. na czas określony od 2010-10-01 do 2012-09-30. Należy pamiętać o ustawieniu obu dat.

  • Następnie dodajemy kolejne warunki zatrudnienia na czas określony za okres od 2012-10-01 do 2013-02-28. Okresu od 2013-03-01 do 2013-08-31 nie raportujemy, ponieważ pracownik w tym okresie nie prowadził działalności akademickiej, ani badawczo-rozwojowej.

  • W ten sam sposób wprowadzamy warunki za okres od 2013-09-01 do 2014-09-30

  • Następnie dodajemy ostatnie warunki zatrudnienia na czas nieokreślony od 2014-10-01

  • Na koniec możemy dokonać korekty okresu zatrudnienia ustawiając pracownikowi faktyczną datę zatrudnienia w 2009 roku. Warunki zatrudnienia sprzed 2011 roku nie są wymagane.