← Powrót (Pracownicy)
← Powrót (Uprawnienia do nadawania stopni)

Dodanie przypisania do dr lub dr hab.

Aby przypisać nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego do nadawania stopni naukowych, należy w jego metryczce osobowej przejść do zakładki Minimum kadrowe do nadawania stopni naukowych i wybrać przycisk , a następnie w wyświetlonym oknie

wypełnić następujące pola:

  • Przypisanie do minimum kadrowego do nadawania stopnia naukowego (pole obowiązkowe): do wyboru doktor lub doktor habilitowany
  • Instytucja/jednostka (pole obowiązkowe)
  • Dziedzina (pole obowiązkowe): do wyboru wartości z listy dziedzin zgodnej z klasyfikacją CKSST
  • Dyscyplina (pole obowiązkowe): do wyboru wartości z listy, która wypełnia się po wybraniu dziedziny
  • Data przypisania (pole obowiązkowe)
  • Data wypisania (pole nieobowiązkowe)
  • Uprawnienia związane z zatrudnieniem (pole obowiązkowe): do wyboru wartości z listy zatrudnień pracownika


Kolumna Akcje (ostatnia kolumna w tabeli minimum kadrowego do nadawania stopni naukowych) umożliwia wykonanie następujących czynności:

  • Koryguj – modyfikacja wpisu
  • Usuń – usunięcie zapisu