← Powrót

Grupy stanowisk i stanowiska

Grupa stanowiskstanowisko
Pracownik dydaktyczny
Docent
Starszy wykładowca
Wykładowca
Lektor
Instruktor
Profesor zwyczajny
Profesor nadzwyczajny
Profesor wizytujący
Asystent
Inne
Dyplomowany bibliotekarz oraz pracownik dokumentacji i informacji naukowej
Starszy kustosz dyplomowany
Starszy dokumentalista dyplomowany
Kustosz dyplomowany
Dokumentalista dyplomowany
Adiunkt biblioteczny
Adiunkt dokumentacji i informacji naukowej
Asystent biblioteczny
Asystent dokumentacji i informacji naukowej
Inne
Pracownik naukowo-dydaktyczny
Profesor zwyczajny
Profesor nadzwyczajny
Profesor wizytujący
Docent
Adiunkt
Asystent
Inne
Pracownik naukowy
Asystent
Adiunkt
Profesor zwyczajny
Profesor nadzwyczajny
Profesor wizytujący
Inne
Pracownik naukowo-techniczny
Specjalista
Główny specjalista naukowo-techniczny
Starszy specjalista naukowo-techniczny
Specjalista naukowo-techniczny
Inne
Pracownik inżynieryjno-techniczny
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Inne
Pracownik badawczo-techniczny
Główny specjalista do spraw środowiskowej aparatury badawczej
Specjalista
Główny specjalista badawczo-techniczny
Starszy specjalista badawczo-techniczny
Specjalista badawczo-techniczny
Inne