← Powrót

Funkcje dostępne w jednostkach

JednostkaDostępne funkcje
Uczelnia
Komendant (rektor)
Zastępca Komendanta (Prorektor)
Prezydent
Wiceprezydent
Rektor
Prorektor
Kanclerz
Jednostka uczelni
Dziekan
Prodziekan
Przewodniczący Rady Wydziału
Członek Rady Wydziału
Instytut naukowy
Przewodniczący Rady Naukowej
Członek Rady Naukowej
Dyrektor
Wicedyrektor
Kierownik
Zastępca Kierownika
Jednostka organizacyjna instytutu naukowego
Członek Rady Jednostki
Członek Rady Naukowej
Dyrektor
Wicedyrektor
Kierownik
Zastępca Kierownika