← Powrót

Opis

Funkcjonalność modułu Pracownicy umożliwia zarządzanie zatrudnieniem pracowników w jednostkach, dodawanie, edycję i usuwanie pełnionych funkcji, wpisów do minimum kadrowego oraz oświadczeń o prowadzonej działalności badawczo - rozwojowej oraz zgodach na zaliczenie do liczby N.

Ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych zawiera informacje o wszystkich nauczycielach akademickich uczelni publicznych, niepublicznych oraz o pracownikach instytutów naukowych.

Wymagane role

  • INST_PR - Pracownik uczelni zarządzający rejestrem pracowników (rola podpięta do instytucji głównej)
  • INST_PR_PODGLAD - Pracownik uczelni z dostępem do podglądu danych rejestru pracowników (rola podpięta do instytucji głównej)
  • MIN_PR - Pracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania rejestru nauczycieli akademickich i pracowników naukowych