Jak postąpić w przypadku, gdy uczelnia została zlikwidowana, ale pracownik nadal jest na niej zatrudniony?

W opisanym przypadku pracownik musi przysłać/dostarczyć do MNiSW dokument, z którego wynika, że nastąpiło ustanie stosunku pracy oraz informację o dacie jego ustania. Po otrzymaniu stosownych informacji MNiSW zleca OPI wprowadzenie zmian do systemu POL-on.


<- Powrót