Czy, w związku z wpisywaniem Rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych, będziemy wpisywać pensum dydaktyczne przypisane dla danego stanowiska czy tez planowane zajęcia dydaktyczne przewidziane do realizacji w roku akademickim?

Aktualnie do systemu POL-on wprowadzany jest wymiar zajęć przewidziany planem dla danego pracownika.


<- Powrót