Na Wydziale Sztuki zatrudnieni są również teoretycy. Nie uprawiają działalności artystycznej lecz działalność naukową (wydają monografie, piszą rozdziały, artykuły). Czy dorobek tych osób ujmujemy w osiągnięciach artystycznych pracowników jednostki? Na naszym Wydziale mamy aktywną jedynie zakładkę "osiągnięcia artystyczne"?


<- Powrót