← Powrót

W jaki sposób skorygować dane u pracowników, którzy już nie pracują w danej jednostce?

Aby skorygować dane u pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy, należy w module „Pracownicy” → „Wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych” wybrać zakładkę „Stan zatrudnienia w zadanym okresie” (zakładka górna). Należy podać dane pracownika oraz zmienić „Datę od” , tak aby data zawierała się w okresie zatrudnienia pracownika.

Pytania i komentarze

, 2015/09/24 22:50

Czy jest możliwa korekta danych u pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy za pomocą importu masowego? Co zrobić w przypadku pracowników inzynieryjno-technicznych i naukowo-technicznych, których danych w POL-onie nie ma?

Wpisz swój komentarz: