← Powrót

Dlaczego nie można wybrać pracownikowi inżynieryjno-technicznemu opcji "Nie" w sekcji "Uczestnictwo w pracach badawczo-rozwojowych"?

Do systemu wprowadzamy pracowników badawczo-techniczny oraz pracowników inżynieryjno-technicznych, którzy biorą udział w pracach badawczo-rozwojowych („Tak” w sekcji „Uczestnictwo w pracach badawczo-rozwojowych”).

Pytania i komentarze

, 2015/09/16 14:16

Pracownik inżynieryjno-techniczny, wprowadzony do systemu w związku z tym,że w 2014 uczestniczył w badaniach ( oświadczenie do N), a w 2015 -nie złożył takiego oświadczenia, a tym samym nie uczestniczy w badaniach. Dlaczego pracownik ten znajduje się w wykazie osób uczestniczących w badaniach w roku bieżącym z opcją „TAK”? Czy istnieje odrębny wykaz/ filtr osób, które złożyły oświadczenia o zaliczeniu do N w danym roku?

Wpisz swój komentarz: