← Powrót

Czy pracownik o niepełnym wymiarze czasu pracy może być zatrudniony na podstawowym miejscu pracy w danej jednostce?

Podstawowe miejsce pracy zdefiniowane zostało w art. 2 ust.1 pkt 33 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym: „Podstawowe miejsce pracy – uczelnia albo jednostka naukowa, w której nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazana w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy; w tym samym czasie podstawowe miejsce pracy może być tylko jedno.” Powyższa definicja dotyczy tylko zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat). W systemie każdy wpis dotyczący zatrudnienia osoby w jednostce posiada atrybut mówiący o tym, czy jest to podstawowe (w rozumieniu ustawy), czy dodatkowe miejsce pracy. Dodatkowe należy rozumieć jako niepodstawowe.

Pytania i komentarze

Wpisz swój komentarz: