← Powrót

Prawo ochronne i prawo z rejestracji

NazwaWymaganeKomentarzWarunek
NumerTakNumer prawa
DataTakData udzielenia prawa
RegionTak (warunkowo)Identyfikator regionu, w którym udzielono prawa.(wartość słownikowa)Pole niewymagane gdy wskazano S_KRAJ_ID
KrajTak (warunkowo)Identyfikator kraju, w którym udzielono prawa. (wartość słownikowa)Pole niewymagane gdy wskazano Region