← Powrót

Dodanie otrzymanego patentu

W celu dodania otrzymanego patentu należy w pierwszej kolejności dodać produkt będący np. wynalazkiem (Patenty i dokonania → Patenty i prawa ochronne → przycisk „Dodaj” widoczny nad zestawieniem).
Określenie danych otrzymanego patentu będzie możliwe po wejściu w szczegóły nowo dodanego produktu (Zakładka „Otrzymane patenty” → Akcja „Dodaj”)