← Powrót (Efekty praktyczne)
← Powrót (Patenty i prawa ochronne)
← Powrót (Wdrożenia wyników badań)

Reguły

LP.KATEGORIATYTUŁOPIS
1Patenty i dokonaniaData i rok dla wykorzystanych praw autorskich i wyłącznych praw do odmiany roślinDla wykorzystanych praw autorskich oraz wyłącznych praw do odmiany roślin, dla których data wykorzystania lub data przyznania jest równa lub późniejsza 1.01.2013 należy wskazać pełną datę wykorzystania oraz datę przyznania.
Dla wcześniejszych (data < 1.01.2013) wskazywany jest rok

data < 1.01.2013 -- rok
data => 1.01.2013 -- data
2Patenty i dokonaniaStatus produktuStatus produktu wyliczany na podstawie danych ochrony.
1. jeśli istnieje zgłoszenie oraz brak pozostałych typów ochrony dla produktu
status = zgłoszony
2. jeśli dla produktu istnieją inne ochrony (bez względu czy istnieje zgłoszenie czy nie)
status = przyznany
3. jeśli dla produktu nie istnieją żadne ochrony ani zgłoszenie
status = null - nie jest wyświetlany
3Patenty i dokonaniaNie jest możliwe dodanie prawa o istniejącym już numerze i kraju/regionie lub parametrachW przypadku, gdy podczas dodawania system określi, iż istnieje już takie prawo:
A)dotyczy wyłącznego prawa do odmiany roślin i wykorzystanych prawa autorskich) wyświetlane są komunikaty walidacyjne:
1. Istnieje już wykorzystane prawo autorskie o podanych parametrach.
2. Istnieje już wyłączne prawo do odmiany roślin o podanych parametrach.
Brana jest pod uwagę zgodność we wszystkich 3 parametrach (jednostka, rok, kraj)

B)dotyczy zgłoszeń patentowych, otrzymanych patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji
Kraj/region + numer

Podczas badania zgodności numeru wielkość znaków nie jest brana pod uwagę (a12 = A12)