← Powrót

Opis modułu

Patenty i prawa ochronne są częścią modułu Patenty i dokonania. Zadaniem funkcjonalności jest gromadzenie danych o :

  • Otrzymanych patentach;
  • Zgłoszeniach patentowych;
  • Prawach ochronnych i prawach z rejestracji;
  • Wykorzystanych prawach autorskich;
  • Wyłącznych prawach do odmiany roślin;
  • Wdrożeniach produktów objętych ochroną;
  • Efektach praktycznych produktów objętych ochroną.Wymagane role

  • INST_PATENTY_ADM - Pracownik jednostki zarządzający patentami, wdrożeniami i efektami praktycznymi
  • INST_PATENTY_PODGLAD - Pracownik jednostki z dostępem do podglądu danych patentów, wdrożeń i efektów praktycznych
  • MIN_PATENTY - Pracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania patentów, wdrożeń i efektów praktycznych