← Powrót

Usuwanie wygenerowanego oświadczenia


System umożliwia usunięcie wygenerowanego oświadczenia, które nie zostało jeszcze zautoryzowane i ma nadal status „Robocze”. Usuwanie oświadczenia jest dostępne za pomocą przycisku „Usuń” widocznego z poziomu przeglądania szczegółów oświadczenia.Po wybraniu przycisku „Usuń” system wyświetla prośbę o potwierdzenie operacji.System udostępnia możliwość usuwania oświadczeń następującym użytkownikom:

  • pracownikowi posiadającemu uprawnienia do zarządzania wykazem studentów zdefiniowane na poziomie nagłówka uczelni (rola INST_PR_WS),
  • rektorowi uczelni (rola INST_REKTOR).