← Powrót (Oświadczenie odnośnie wykazu studentów)

Przeglądanie zestawienia oświadczeń


Funkcjonalność przeglądania zestawienia oświadczeń dostępna jest po wyborze pozycji „Oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym” w menu głównym, a następnie pozycji submenu „Oświadczenie odnośnie wykazu studentów”.Zestawienie jest dostępne dla następujących użytkowników:

w kontekście instytucji:

  • pracowników posiadających uprawnienia do zarządzania wykazem studentów (rola INST_PR_WS) lub do przeglądania wykazu studentów (rola INST_PR_WS_PODGLAD)
  • rektorów uczelni (rola INST_REKTOR),

w kontekście ministerstwa:

  • pracowników posiadających uprawnienia do przeglądania wykazu studentów (rola MIN_PR_WS).

Pracownicy uczelni mogą przeglądać oświadczenia, które zostały złożone w ramach ich własnej uczelni. Pracownicy ministerstwa mogą przeglądać oświadczenia niezależnie od tego, przez jaką uczelnią zostały złożone, system umożliwia przy tym filtrowanie oświadczeń według instytucji.