← Powrót

Ponowne generowanie oświadczenia


Jeżeli po wygenerowaniu oświadczenia, a przed jego podpisaniem zaistniała potrzeba korekty danych wprowadzanych w oświadczeniu system umożliwia jego ponowne wygenerowanie z nowymi danymi. Ponowne wygenerowanie jest możliwe po wybraniu przycisku „Generuj ponownie” widocznego na podglądzie szczegółów oświadczenia.Przycisk uruchamia formatkę widoczną poniżej. Formatka umożliwia korektę wybranych danych, które zostały wprowadzone podczas wcześniejszego generowania oświadczenia. Przycisk „Wyczyść” usuwa wszystkie wcześniej wprowadzone dane i umożliwia ich wprowadzenie od nowa.