← Powrót

Autoryzacja oświadczenia


Autoryzacja oświadczenia wymaga pobrania wygenerowanego oświadczenia na stację roboczą użytkownika (opcja dostępna z poziomu przeglądania szczegółów oświadczenia, poprzez kliknięcie na link z nazwą wygenerowanego pliku), a następnie takich działań pozasystemowych:

  • w przypadku ręcznego podpisania oświadczenia: wydruku pobranego pliku, podpisania go przez rektora lub osobę działającą w jego zastępstwie i zeskanowanie podpisanego pisma
  • w przypadku podpisania poprzez podpis elektroniczny: dodania tego podpisu do pobranego pliku oświadczenia przez rektora lub osobę działającą w jego zastępstwie.

Następnie podpisany plik należy dodać do systemu za pomocą przycisku „Dodaj podpisane oświadczenie”, widocznego z poziomu przeglądania szczegółów oświadczenia dla oświadczeń, które jeszcze nie zostały zautoryzowane i mają nada nadal status „Robocze”.
Przycisk jest dostępny dla użytkownika posiadającego uprawnienia rektora uczelni (rola INST_REKTOR).Naciśnięcie przycisku uruchamia formatkę umożliwiającą wybranie odpowiedniego pliku ze stacji roboczej użytkownika oraz dodanie go do systemu POL-on poprzez naciśnięcie przycisku „Zapisz”.


Po zakończeniu operacji oświadczenie zyskuje status „Podpisane”.