← Powrót

Usuwanie wygenerowanego oświadczenia


System umożliwia usunięcie wygenerowanego oświadczenia, które nie zostało jeszcze zautoryzowane i ma nadal status „Robocze”. Usuwanie oświadczenia jest dostępne za pomocą przycisku „Usuń” widocznego na z poziomu przeglądania szczegółów oświadczenia. System udostępnia możliwość usuwania oświadczeń rektorowi uczelni (rola INST_REKTOR).Przed usunięciem oświadczenia system prosi o potwierdzenie operacji.