← Powrót (Oświadczenie pozostałych danych uczelni)

Przeglądanie zestawienia oświadczeń


Funkcjonalność przeglądania zestawienia oświadczeń dostępna jest po wyborze pozycji „Oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym” w menu głównym, a następnie pozycji submenu „Oświadczenie odnośnie pozostałych danych uczelni”.

Zestawienie jest dostępne dla następujących użytkowników:

 1. w kontekście instytucji:
  • rektorów uczelni (rola INST_REKTOR),
 2. w kontekście ministerstwa:
  • pracowników posiadających uprawnienia do przeglądania danych kierunków studiów (role: MIN_KIERUNKI, MIN_KIERUNKI_ADM),
  • pracowników posiadających uprawnienia do przeglądania danych dotyczących jednostek organizacyjnych uczelni (role: MIN_JEDNOSTKI, MIN_JEDNOSTKI_ADM),
  • pracowników posiadających uprawniania do przeglądania danych pracowników naukowych (rola: MIN_PR),
  • pracowników posiadających uprawnienia do przeglądania danych doktorantów (rola: MIN_PR_DOKTORANCI),
  • pracowników posiadających uprawniania do przeglądania danych osób ze stopniem doktora lub doktora habilitowanego (rola MIN_PR_DR_DR_HAB).
Pracownicy uczelni mogą przeglądać oświadczenia, które zostały złożone w ramach ich własnej uczelni. Pracownicy ministerstwa mogą przeglądać oświadczenia niezależnie od tego, przez jaką uczelnią zostały złożone, system umożliwia przy tym filtrowanie oświadczeń według instytucji.