← Powrót (Oświadczenie pozostałych danych uczelni)

Przeglądanie szczegółów oświadczenia


Funkcjonalność przeglądania szczegółów oświadczenia jest dostępna poprzez kliknięcie linku z sygnaturą na wybranym oświadczeniu widocznym na zestawieniu.

Podczas przeglądania oświadczenia widoczny jest jego status, data wygenerowania oraz data autoryzacji. Dostępny jest do pobrania na stację roboczą użytkownika plik wygenerowanego w systemie oświadczenia oraz – jeśli oświadczenie zostało już podpisane – także plik podpisanego i dodanego do systemu oświadczenia.