← Powrót

Oznaczanie oświadczenia jako błędne


Jeżeli po wygenerowaniu i autoryzacji oświadczenia, zajdzie potrzeba jego anulowania ze względu na błędy w samym oświadczeniu lub w danych, do których oświadczenia się odnosi, system umożliwia oznaczenie tego oświadczenia jako „Błędne”.

Przycisk „Oznacz jako błędne” jest widoczny na podglądzie szczegółów podpisanego oświadczenia. Przycisk jest dostępny dla użytkownika w roli INST_REKTOR.Naciśnięcie przycisku uruchamia formatkę, która umożliwia zmianę statusu oświadczenia na „Błędne”.