← Powrót

Usuwanie wygenerowanego oświadczenia


System umożliwia usunięcie wygenerowanego oświadczenia, które nie zostało jeszcze zautoryzowane i ma nadal status „Robocze”. Usuwanie oświadczenia jest dostępne za pomocą przycisku „Usuń” widocznego na z poziomu przeglądania szczegółów oświadczenia. System udostępnia możliwość usuwania oświadczeń następującym użytkownikom:

w przypadku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - Przewodniczącemu Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (rola CK_PRZEWODNICZACY),
- w przypadku Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - Dyrektorowi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (rola INST_REKTOR),

- w przypadku jednostek naukowych PAN - Dyrektorowi jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk (rola INST_NAUK_DYREKTOR),

- w przypadku instytutów badawczych - Dyrektorowi instytutu badawczego (rola INST_NAUK_DYREKTOR),

- w przypadku jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową - dyrektorowi jednostki podległej Ministrowi Sprawiedliwości (rola INST_NAUK_DYREKTOR),

- w przypadku międzynarodowych instytutów naukowych - Dyrektorowi międzynarodowego instytutu naukowego (rola INST_NAUK_DYREKTOR).Przed usunięciem oświadczenia system prosi o potwierdzenie operacji.