← Powrót

Opis modułu

Moduł oświadczeń o zgodności danych ze stanem faktycznym w systemie POL-on został stworzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, artykuł 34.a Zgodnie z tymi przepisami do składania oświadczeń o zgodności danych w systemie POL-on ze stanem faktycznym zobowiązane są uczelnie, instytucje naukowe (zgodnie z przepisami zawartymi w artykule 34.a) oraz Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. Przy tym uczelnie składają odrębne oświadczenia odnośnie wykazu studentów oraz odnośnie pozostałych danych.

Moduł zawiera listę oświadczeń składanych przez uczelnie oraz instytucje naukowe w kolejnych latach obowiązywania wspomnianego wyżej przepisu prawnego.Wymagane role

  • MIN_PR_WS - pracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania danych studentów. Może przeglądać oświadczenia rektora odnośnie wykazu studentów
  • MIN_KIERUNKI, MIN_KIERUNKI_ADM, MIN_JEDNOSTKI, MIN_JEDNOSTKI_ADM, MIN_PR, MIN_PR_DOKTORANCI, MIN_PR_DR_DR_HAB - pracownicy ministerstwa, którzy mogą przeglądać oświadczenia uczelni odnośnie danych innych niż wykaz studentów
  • MIN_JEDNOSTKI, MIN_JEDNOSTKI_ADM, MIN_JEDNOSTKI_NAUKOWE_ADM, MIN_PR, MIN_PR_DOKTORANCI, MIN_PR_DR_DR_HAB - pracownicy ministerstwa, którzy mogą przeglądać oświadczenia składane przez inne instytucje niż uczelnie
  • INST_PR_WS_PODGLAD - pracownik uczelni z dostępem do przeglądania danych studentów. Może przeglądać oświadczenia swojej uczelni odnośnie wykazu studentów
  • INST_PR_WS (rola zdefiniowana na poziomie nagłówka instytucji) - pracownik uczelni z dostępem do zarządzania danymi studentów. Może generować oświadczenia odnośnie wykazu studentów oraz usuwać je, jeśli nie zostały jeszcze podpisane. Nie może autoryzować wygenerowanych oświadczeń.
  • INST_REKTOR - pracownik uczelni z dostępem do przeglądania, generowania, usuwania oraz autoryzacji oświadczeń o zgodności danych w systemie POL-on ze stanem faktycznym, zarówno w przypadku oświadczeń odnośnie wykazu studentów, jak i w przypadku oświadczeń odnośnie pozostałych danych
  • INST_NAUK_DYREKTOR - pracownik instytucji naukowej z dostępem do przeglądania, generowania, usuwania oraz autoryzacji oświadczeń o zgodności danych w systemie POL-on ze stanem faktycznym
  • CK_PRZEWODNICZACY - pracownik Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dostępem do przeglądania, generowania, usuwania oraz autoryzacji oświadczeń o zgodności danych w systemie POL-on ze stanem faktycznym