← Powrót

Opis modułu

Moduł Osiągnięcia artystyczne pracowników jednostki naukowej umożliwia zarządzanie osiągnięciami artystycznymi pracowników uczelni lub instytucji naukowej:

 • Przeglądanie osiągnięć
 • Dodawanie osiągnięć
 • Edycja osiągnięć:
  • Edycja autorów
  • Edycja krajów i miejsc realizacji/rozpowszechniania
  • Edycja jednostek biorących udział w osiągnięciuWymagane role

 • INST_OSIAG_ART_ADM - Pracownik jednostki zarządzający osiągnięciami artystycznymi
 • INST_OSIAG_ART_PODGLAD - Pracownik jednostki z dostępem do podglądu danych osiągnięć artystycznych
 • MIN_OSIAG_ART - Pracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania danych osiągnięć artystycznych