← Powrót

Często zadawane pytania

Osiągnięcia artystyczne


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czy dorobek osób wydających monografie, piszących rozdziały, artykuły ujmujemy w osiągnięciach artystycznych pracowników jednostki?

Monografie, rozdziały w monografiach i artykuły są dorobkiem naukowym, a nie artystycznym. W związku z powyższym, należy je umieszczać w miejscach przeznaczonych do wprowadzania informacji o dorobku naukowym pracowników jednostki naukowej. Informację o osiągnięciach artystycznych należy wprowadzać w zakładce „Osiągnięcia artystyczne pracowników jednostki”.

Czy dane trzeba wprowadzać do systemu?

Tak.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Jak wprowadzić autora dzieła artystycznego?

Użytkownik posiadający rolę INST_OSIAG_ART_ADM po zarejestrowaniu danego dzieła, z poziomu zakładki Autorzy dodaje wszystkich autorów z jednostki lub spoza systemu.

Czy możliwy jest masowy eksport danych do Osiągnięć artystycznych pracowników?

Masowy import danych w tym module nie jest przewidywany.