← Powrót

Scenariusze

Scenariusze dodawania prac

 1. Scenariusze studiowania I. Deponowanie prac dyplomowych w ORPPD w przypadku:
  • studiowania bez przerw
  • przeniesienia studenta pomiędzy studiami w obrębie uczelni - brak zaliczenia
  • zmiany formy kształcenia
 2. Scenariusze studiowania II. Deponowanie prac dyplomowych w ORPPD w przypadku:
  • przeniesienia studenta pomiędzy studiami różnych uczelni
  • przyjęcia studenta na Indywidualne studia międzyobszarowe
  • przyjęcia studenta na studia intrdyscyplinarne
 3. Scenariusze studiowania III. Deponowanie prac dyplomowych w ORPPD w przypadku:
  • kontynuacji studiów po Rekrutacji bez podziału na kierunku
  • studenta przebywającego na urlopie dziekańskim z przejściem ze studiów starych na KRK
  • studenta powtarzającego studia
 4. Scenariusze studiowania IV. Deponowanie prac dyplomowych w ORPPD w przypadku:
  • studenta powtarzającego studia, który oczekiwał na powtórzenie
  • przeniesienia studenta do innej uczelni - po przeniesieniu uprawnienie