← Powrót (ORPPD)

Scenariusze studiowania IV

Dodawanie pracy - ustalanie wartości jaka powinna zostać wprowadzona w sekcji Dane ukończonego kierunku studiów w polu Wersja danych na dzień

Rejestracja studenta powtarzającego studia na 2 roku oczekiwanie na powtórzenie

Przeniesienie studenta do innej uczelni - po przeniesieniu uprawnienie