← Powrót (ORPPD)

Scenariusze studiowania III

Dodawanie pracy - ustalanie wartości jaka powinna zostać wprowadzona w sekcji Dane ukończonego kierunku studiów w polu Wersja danych na dzień

Kontynuacja studiów po Rekrutacji bez podziału na kierunku

Rejestracja studenta przebywającego na urlopie dziekańskim z przejściem ze studiów starych na KRK

Rejestracja studenta I roku powtarzającego studia - przykład z przerwą w studiowaniu

Rejestracja studenta powtarzającego studia na 2 roku