← Powrót (ORPPD)

Scenariusze studiowania II

Dodawanie pracy - ustalanie wartości jaka powinna zostać wprowadzona w sekcji Dane ukończonego kierunku studiów w polu Wersja danych na dzień

Przeniesienie studenta pomiędzy studiami różnych uczelni

Przyjęcie studenta na Indywidualne studia międzyobszarowe - Jednostka A

Przyjęcie studenta na Indywidualne studia międzyobszarowe - Jednostka B

Przyjęcie studenta na Indywidualne studia międzyobszarowe - Jednostka B